Šv. Jono Vaikai

Prisidėk

Brangūs Rėmėjai,
džiaugiamės ir didžiuojamės Jumis – bendruomeninių vaikų globos namų „Šv. Jono vaikai“ bendraminčiais ir ištikimais draugais. Norime ištarti Jums nuoširdų AČIŪ už geras intencijas, moralinį ir materialinį palaikymą!

Dėkojame jums už paramą vaikams, netekusiems galimybės augti su savo šeima. Jaukioje sodybų aplinkoje jie gali užaugti visaverčiais visuomenės nariais ir, sustiprėję emociškai, įgiję naujų įgūdžių, savarankiškai pradėti savo gyvenimą. Jūsų indėlis mums yra labai svarbus.