Šv. Jono Vaikai

mūsų išskirtinumas

VIZIJA :

Tapti krikščioniškomis vertybėmis besiremiančia organizacija, bendradarbiaujančia su bendruomene, savanoriais bei įvairiais partneriais, teikiančia kokybiškas kompleksines socialines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.  

 

MISIJA:

Ugdyti ir auklėti vaikus krikščioniška dvasia, suteikti jiems jaukius namus ir padėti be tėvų globos likusiems vaikams tapti visaverčiais bei savarankiškais visuomenės nariais.

 

UŽDAVINIAI:

  • Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus.
  • Užtikrinti vaikui sveiką, stabilią, saugią ir artimą šeimai aplinką.
  • Ugdyti vaikams krikščioniškas vertybes.
  • Padėti vaikui atskleisti jo individualumą, vystyti vaiko gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, socialiniu, šeiminiu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu.
  • Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui.

Istorija

Draugystė, užsimezgusi gatvėje

1996 m. Vilniaus Šv. Jono bendruomenės vienuoliai ėmėsi pagalbos vaikams, gyvenantiems Lietuvos sostinės gatvėse. Broliai prancūzai, temokėję vos kelis žodžius lietuviškai, žingsniuodavo Vilniaus gatvėmis, ieškodami benamių vaikų ir siekdami užmegzti su jais ryšius. Žiemą broliai juos rasdavo prie šilumos trasų, o vasarą – apleistuose namuose. Pamažėle pradėjo megztis draugystė ir pasitikėjimas. 
Vėliau vienuoliai įkūrė keturias kaimo sodybas, kuriose vaikai globojami, ugdomi ir palydimi į savarankišką gyvenimą.
Netrukus broliai suprato, jog tam, kad išeidami iš globos namų vaikai tvirtai žengtų į savarankišką gyvenimą, labai svarbu įgyti profesiją. Todėl 2002 metais buvo įkurta amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ kurioje jaunuoliai gali išmokti virėjo, stogdengio, staliaus ir kitų profesijų (plačiau http://sodziausmeistrai.lt/).
2013 m. įsteigta viešoji įstaiga „Šv. Jono vaikai“, tęsianti brolių joanitų pradėtus darbus. Patys broliai Joanitai su vaikais negyvena, bet jie ir toliau palaiko glaudžius ryšius su globotiniais.

 

Buvimas kartu

Vaikai ugdo mus ir save. Tokiam tobulėjimui pirmiausia reikia buvimo kartu. Tada mes tai, ką galvojame ir manome esant tikra mūsų gyvenime, turime galimybę patikėti kitiems – vaikams, šeimyninių vaikų globos namų „Šv. Jono vaikai“ globotiniams. Buvę gatvės vaikai, nepatyrę tėvų meilės ir rūpesčio, anksčiau laiką leisdavo svaigindamiesi, įsiveldami į muštynes ir vagystes. O jų tėvai, dažniausiai palūžę nuo gyvenimo jiems skirtų išbandymų, sprendė tik savo bėdas.
 „Šv. Jono vaikai“ kartu su socialiniais darbuotojais mokėsi kasdienio gyvenimo įgūdžių – sugyventi su artimu, tvarkytis, gaminti valgyti, taupyti pinigus ir pan. Kasdien susirenkama bendrai maldai, prieš valgį visi laimina maistą. Šeimos aplinka bei nuolat diegiamas tikėjimas leido pagyti emocinėms žaizdoms ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui.
Per beveik 20 metų Šv. Jono vaikų sodybose augo apie 40 vaikų. Vieni jau gyvena savarankiškai, sukūrė šeimas, kiti grįžo pas tėvus, o kai kurie vėl atsidūrė gatvėje. Kaip teigia auklėtojai, visiems yra pasirinkimo laisvė.  
Ne vienas buvęs globotinis kaskart grįžta į sodybas, padeda pasirūpinti jų mažaisiais gyventojais, atlikti įvairius ūkio darbus.