MISIJA

Remiantis bendruomeninio gyvenimo principais bei krikščioniškomis vertybėmis, o taip pat pasitelkiant profesionalus, teikti visavertes paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos ir suteikti jiems galimybę augti šeimyninę dvasią puoselėjančiuose namuose, o esant galimybėms – sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą.

VIZIJA

Tapti žmogiškomis vertybėmis besiremiančia organizacija, bendradarbiaujančia su bendruomene, savanoriais bei įvairiais partneriais, teikiančia kokybiškas kompleksines socialines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.

Uždaviniai

Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui

Ugdyti vaikams krikščioniškas vertybes.

Padėti vaikui atskleisti jo individualumą, vystyti vaiko gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, socialiniu, šeiminiu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu.

Užtikrinti vaikui sveiką, stabilią, saugią ir artimą šeimai aplinką.