Šv. Jono Vaikai

SITUACIJA LIETUVOJE

Socialinės globos pertvarka: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė veiksmų planą 2014 - 2020 m. laikotarpiui, kuriame numatyta sukurti perėjimo sistemą iš institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams. Šiuo planu norima užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų veiksmų planu siekiama kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui gauti reikiamą pagalbą bendruomenėje, augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje. Mūsų globos namai visiškai atitinka minėtos pertvarkos Lietuvoje strateginius tikslus.