ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Projektas "Augu ir auginu"

Projektas įgyvendintas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektą „Augu ir auginu“ remia Trakų VVG. 

Projekto metu įgyvendinti ir pasiekti tikslai:

  • Suteiktos projekto dalyviams teorinės žinios sodo augalų, uogienojų ir šiltnamio tinkamos vietos parinkimo, grunto paruošimo, sveikesnės mitybos, saugos darbo su mini traktoriumi temomis.
  • Įsigyti 4 šiltnamiai, mini traktorius su reikiamais padargais ir paruošti 4 sodyboms žemės plotai šiltnamių įrengimui, sodų, uogienojų sodinimui.
  • Suteikta galimybė projekto dalyviams pritaikyti teorines žinias praktikoje: sodinti įsigytus vaismedžius ir vaiskrūmius, įrengti, apželdinti ir prižiūrėti šiltnamius, paruošti žemę lysvėmis, su mini traktoriumi reguliariai šienauti žolę, ravėti, laistyti, tręšti ir kt., taip sukuriant erdves vietos gyventojų renginiams bei kitokioms veikloms.
  • Supažindinti projekto dalyviai su verslo galimybėmis ir įvairove kaimo dietovėse.