Šv. Jono Vaikai

Darbuotojų mokymai 2017 m.

Darbuotojų mokymai 2017m.

Vaikų gerovė globos namuose didele dalimi priklauso nuo darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos dirbti šį tikrai nelengvą ir pasiaukojimo reikalaujantį darbą. Darbuotojai tokioje įstaigoje kaip mūsų, vaikams tampa ne tik auklėtojais, bet ir sektinais pavyzdžiais bei gyvenimo vedliais. Dėl šios priežasties mums svarbu, kad darbuotojai dalyvautų įvairiuose mokymuose ir didintų savo kompetencijas.

2017 metais mūsų darbuotojai dalyvavo 36 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Vaikų, gyvenančių globos institucijoje, paruošimas globai šeimoje ar įvaikinimui“. Šiuo metu du mūsų vaikai yra eilėje nacionaliniam įvaikinimui, todėl itin svarbu žinoti, kaip paruošti vaikus tokiam gyvenimo žingsniui.

Vienas iš svarbiausių mokymų dalių buvo vaiko gyvenimo knygų rengimas. Tai metodas, kuris reprezentuoja svarbiausius vaiko istorijoje žmones ir įvykius – biologinės šeimos narius, globėjus, mylimus suaugusiuosius, taip pat labiausiai prisimintinus gyvenimo įvykius . Gyvenimo knyga padeda vaikui įsisąmoninti savo praeitį ir sukurti vientisą savo gyvenimo vaizdą – tai skatina vaiko pasitikėjimą savimi, aukštesnę savivertę ir įtakoja pozityvią raidą. Vaiko gyvenimo istorijos kūrimas yra naudingas bet kurio amžiaus vaikams ir bet kurioje įvaikinimo ar globos situacijoje. Kiekvienam vaikui reikia suprasti, kodėl jo gyvenime įvyko atsiskyrimas nuo biologinės šeimos.

Šv. Jono vaikai