Mūsų namai

Mūsų namai – keturios jaukios sodybos, įsikūrusios Jalovės, Apatiškių, Gojaus ir Jogėlonių kaimuose Trakų rajone. Šiose sodybose gyvena 27 vaikai. 

Vienoje sodyboje gyvena 5–8 vaikai ir dirba 4–5 socialiniai darbuotojai. Siekiame, kad kiekvienas vaikas turėtų saugią aplinką, užmegztų artimus ryšius su auklėtojais ir kitais bendruomenės nariais. Sodybų aplinka leidžia atskleisti vaikų gebėjimus ir formuoti tinkamus socialinius bei kasdieninio gyvenimo įgūdžius. Čia jaunuoliai mokosi sutarti vieni su kitais, gaminti maistą, prižiūrėti savo aplinką bei atlikti įvairius namų ruošos darbus. Tikime, kad  vaikai užaugs savimi pasitikintys, gebantys savarankiškai mąstyti, dirbti ir kurti savo gyvenimą ateityje.

Mūsų istorija

1996 m.

2004 m.

2013 m.

Vilniaus Šv. Jono bendruomenės vienuoliai vaikščiodami Vilniaus gatvėmis bandė užmegzti ryšį su benamiais vaikais

Šv. Jono bendruomenės vienuoliai įkūrė keturias kaimo sodybas, kuriose apsigyveno vaikai, netekę tėvų globos

įsteigta viešoji įstaiga "Šv. Jono vaikai", tęsianti brolių Joanitų pradėtus darbus